Po zmene zákona sme sa kvôli nedostatku miest rozhodli rozšíriť kapacitu školskej jedálne a dať tak možnosti našim deťom aj žiakom na stravovanie …