MOTTO: „ Na dobrom začiatku všetko záleží

J. A. KOMENSKÝ

Chceme byť materskou školou, v ktorej sa deti učia sebapoznávaním, sebadisciplínou a sebareflexiou, pričom zostávajú samy sebou v spojení s blízkou prírodou a spoločenstvom ľudí žijúcich okolo nich.

Sme o malých ľuďoch 🙂

NAŠI UČITELIA

Veronika Ďuricová, Miroslava Dolinská a Ivana Rozložná

VZDELÁVANIE

RODIČIA

UDALOSTI

Prístavba školskej jedálne …

Naše triedy