MOTTO: „ Na dobrom začiatku všetko záleží

J. A. KOMENSKÝ

Chceme byť materskou školou, v ktorej sa deti učia sebapoznávaním, sebadisciplínou a sebareflexiou, pričom zostávajú samy sebou v spojení s blízkou prírodou a spoločenstvom ľudí žijúcich okolo nich.

Novinky a oznamy

Zápis prvákov do ZŠ Beňuš

31 marca, 2020|Zápis|

Zápis prvákov pre školský rok 2020/2021 Vážení rodičia, vzhľadom na obmedzenú možnosť komunikácie, mi dovoľte, aby sme Vám takouto formou podali informácie ohľadne zápisu Vášho dieťaťa do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021. Zápis budúcich

Zápis do Materskej školy – Beňuš

30 marca, 2020|Zápis|

MATERSKÁ  ŠKOLA BEŇUŠ č.248 , 976 64 BEŇUŠ   tel.048/6198 150                                                Riaditeľstvo Materskej školy Beňuš č. 248, 976 64

Učíme sa na diaľku

30 marca, 2020|Dôležité informácie|

Vážení rodičia Vzhľadom na vzniknutú situáciu prerušenia prevádzky Materskej školy Beňuš si Vám dovoľujem poskytnúť pár internetových stránok, ktoré Vám môžu poslúžiť ako stráviť čas so svojimi deťmi efektívne. Nechcem tým zároveň tvrdiť, aby ste

Sme o malých ľuďoch 🙂

NAŠI UČITELIA

Veronika Ďuricová, Miroslava Dolinská a Ivana Rozložná

VZDELÁVANIE

Poskytujeme predprimárne vzdelávanie detí predškolského veku s celodennou a poldennou výchovno- vzdelávacou činnosťou podľa Školského vzdelávacieho programu „Kalendár poznania s kamarátom krtkom

RODIČIA

UDALOSTI

prístavba školskej jedálne, rozšírenie priestorov do podkrovia

Naše triedy